Info

JOHAN CLARYSSE

WERK IN PERMANENTIE

GUILTY OR INNOCENT, THAT ISN’T THE QUESTION JOHAN CLARYSSE IN GALERIE S&H DE BUCK 16 SEPTEMBER TOT 26 OKTOBER 2018 Als je het recentste werk van Johan Clarysse overschouwt valt het op dat er heel wat kinderen of jong volwassenen op de voorgrond treden. De context waarin die kinderen zich bevinden is meestal ongedefinieerd en onduidelijk. Clarysse lijkt te focussen op hun vaak verborgen leefwereld en op het thema schuld/onschuld dat ermee samenhangt. In zijn vorige reeks ‘les charmes discrèts du pouvoir’, die diverse gedaanten van macht onderzocht (en waarvan ook nog een aantal recentere werken in deze tentoonstelling te zien zullen zijn) viel die aanwezigheid van kinderen en jongeren reeds op. Zijn huidige reeks ‘Guilty or innocent, that isn’t the question’ bouwt hierop verder. Enerzijds - in de lijn van de opvattingen van een J.J Rousseau- is de socialisatie van de pasgeboren baby tot de volwassen leeftijd te beschouwen als een vorm van macht, uitgeoefend door (goedbedoelende) ouders, de school en allerlei maatschappelijke instituties. Het gaat om een geleidelijk proces waarbij de onschuld en de puurheid van het kind zienderogen wordt afgeremd. Anderzijds kan men de vraag stellen of het kind of de jongere wel zo puur en onschuldig is zoals de common sense ons laat geloven. Het concept kind zoals wij het nu kennen is trouwens van relatief recente datum, zoals de bekende historica Lea Dasberg in haar boek ‘Grootbrengen door kleinhouden’ heeft duidelijk gemaakt. Johan Clarysse stelt in deze reeks schilderijen vooral vragen, vragen rond het statuut van het kind, de grenzen tussen volwassen en onvolwassen, hij exploreert de blik van het kind op de volwassen wereld en de blik van de volwassene op het kind. Maar te gelijker tijd gaat het natuurlijk over schilderkunst en de manier waarop hij deze thema’s schilderkunstig vormgeeft. Het spanningsveld tussen het hoe en het wat. Zijn beelden en portretten zijn niet rechtlijnig, ze blijven dubbelzinnig: tederheid en dreiging, schuld en onschuld, speelsheid en ernst, nostalgie en kritiek, zijn met elkaar verweven of roepen mekaar op. De sfeer van zijn werken doet denken aan sommige films, gedragen door eenzelfde thematiek: films als ‘Das Weisse Band’ van Michael Haneke, ‘Die Blechtrommel’ van Volker Schlöndorff, ‘Au revoir les enfants’ van Louis Malle, ‘Cria Cuervos’ van Carlos Saura… Hoe verschillend ook, deze films tonen ons de bijzondere en soms complexe leefwereld van het kind en zijn blik op de volwassenen, en dat op een manier die zowel helder als raadselachtig is. Dat is precies ook wat Clarysse in deze reeks schilderijen beoogt en bewerkstelligt. Clarysse gaat in deze werken voor een ‘subjectief realisme’, waarbij vormen en details worden vereenvoudigd. De afwisseling tussen afgewerkte en meer onafgewerkte delen, het gebruik van sobere, verzadigde kleuren, de licht-donker contrasten en de filmische suggestie zorgen voor een eigen Claryssiaanse sfeerschepping. Het spannende moment net voor of na een markante gebeurtenis en de psychologische impact ervan op de afgebeelde figuur/figuren creëren een wereld van verwondering, introspectie en mysterie. Het resultaat is een serie werken met krachtige signatuur die blijven hangen, werken met een sterk gevoel voor de ambiguïteit van onze menselijke drijfveren, werken die op een picturaal uitdagende manier ons kijken bevragen.

 

JOHAN CLARYSSE

image

Contact:

Artgalerie S&H De Buck
Hermine De Groeve
Zuidstationstraat 25 | 9000 Gent | Belgium
+32 (0)9 225 10 81 | sdebuck@skynet.be

Opening hours:

from 15h - 18h.
and on appointment
closed:
sundays, mondays & tuesdays

Permanent :

Hedendaagse juwelen en zilveren ontwerpen
van de hand van Siegfried De Buck

» www.siegfrieddebuck.be