Info

FRANS LABATH

Werk in permanentie

 

 

Frans Labath schildert de dingen om hem heen, de dingen waarmee hij leeft of die vanuit zijn herinnering opduiken: een teddybeer, een kip, vrouwenhaar, een sanseveria, een uil, een hond, Sneeuwwitje. Het zijn eenvoudige beelden, gerealiseerd in een klare en levendige taal. De kleuren en de manier van schilderen die hij hanteert (vlak, wazig of juist welomlijnd), zijn die welke hem het best helpen bij het realiseren van een beeld. In die zin zijn de schilderijen zeer bedacht en aan de realisatie gaan momenten van uiterste concentratie vooraf. Tijdens het schilderen wordt er niet gecorrigeerd of afgewogen. Eens hij begint te schilderen, weet Labath precies wat hij wil bereiken. “Soms merk ik dat door de act van het schilderen het werk me meer teruggeeft dan ik erin heb willen leggen. Dan weet ik dat ik goed zit.” Ondanks die bedachtzaamheid bezitten de werken van Labath een grote emotionaliteit, zonder echter ooit sentimenteel te worden. De kunstenaar streeft ernaar de naakte essentie van de dingen te tonen, op die manier krijgen banale zaken opnieuw een eigen waarde. De juiste dosering van herkenbaarheid van het getoonde beeld verleent de toeschouwer de nodige vrijheid en ruimte om op een dynamische manier met het werk om te gaan. Frans Labath paints the things around him ,usual things of life/ a chicken, a teddy beer, woman’s hair , a Sanseveria,, an owl, a dog, , Snow-white ,still in his memory, simple images. Alive to Mindful of His work is thoughtful and emotionally without sentimentality. he paints the essence of life. Veerle Van Durme 2008 Zijn schilderijen finaliseren in een vluchtig ogenblik, met een rijke voorgeschiedenis. Zijn visueel jachtgebied stopt bij de grens waar de banaliteit of het dagdagelijkse enige status begint te verwerven. Daarin ligt precies de uitdaging die Frans Labath in zijn schilderijen zoekt: hoe spanning en betekenis oproepen in zaken die opgeslorpt dreigen te worden in het cliché. Kan de kopie meerzeggend worden dan het origineel? Zelf omschrijft hij zijn werkproces als een ‘onthechting’. Dit houdt een handeling in van selecteren, wegschrapen en het injecteren van verstoringen. Op die manier aliëneert het gekozen object uit de herkenbare omgeving en verwerft het picturale autonomie. Toch blijft er een vluchtige mimetische band met de zichtbare realiteit. In de schilderijen schuilt een gevoelen van verlies zowel wat visuele tastbaarheid betreft als in de merkwaardige notie van tijd die wordt opgeroepen. In essentie handelt zijn werk over het ‘zijn’ en in de ijle vormen die resten wordt de raaklijn met niet-zijn des te frappanter. Beelden lijken in hun monochrome sfeer tot stilstand gebracht, ze lijken vervat in een stolp van stilte. Wanneer men de grens van het nietige aftast, weet men dat er niet te concurreren valt met het epos van de held, het koningsverhaal of de titanenstrijd. Eerder komt men terecht bij dichters als Joseph Brodsky die in zijn gedicht ‘Nature Morte’ beweert dat “stof het vlees van de tijd is”. De ontroering in zijn werk komt eveneens overeen met wat dichteres Wislawa Symborska schreef: “Wanneer ik zoiets zie, verlaat me altijd de zekerheid dat wat belangrijk is, belangrijker is dan wat onbelangrijk is”. Stef Van Bellingen 2008

 

FRANS LABATH

image

Contact:

Artgalerie S&H De Buck
Hermine De Groeve
Zuidstationstraat 25 | 9000 Gent | Belgium
+32 (0)9 225 10 81 | sdebuck@skynet.be

Opening hours:

from 15h - 18h.
and on appointment
closed:
sundays, mondays & tuesdays

Permanent :

Hedendaagse juwelen en zilveren ontwerpen
van de hand van Siegfried De Buck

» www.siegfrieddebuck.be