Agenda

Galerie S&H De Buck Installatie Roel Vandermeeren - Aaron-Victor Peeters “Cosmic dancer"1juli-31aug

galerie s&h de buck  
 
 

GALERIE S&H DE BUCK

 

Zuidstationstraat 25 9000 Gent (B)

Tel.0032.09.225 .10. 81

http://www.galeriedebuck.be 

sdebuck(at)skynet.be

 

 

Open: do.vr. za. 15 u tot 18 u en op afspraak.

Gesloten/ Januari-februari-juli-augustus, herfst - en paasvakantie

 4 apil tot 23 april , 31 oktober tot 18 november enkel op afspraak -

Gesloten op zon- en feestdagen


Je kan met de wagen Gent Centrum binnen rijden naar alle vertrouwde parkings.
De Parking Zuid aan de inkom van de stad ligt op ongeveer 50 meter van onze Galerie.

 

Permanent: Hedendaagse juwelen en objecten van ontwerper en maker: Siegfried De Buck  http://www.siegfrieddebuck.be


"When I think of art I think of beauty.
Beauty is the mystery of life.
It is not just in the eye. It is in the mind.
It is our positive response to life"

 

"De tout, il reste un peu" (Carlos Drummond de Andrade)


Werk in permanentie van:

Roger Laute, Hervé Martijn, Berrie Van Beers, Kathleen Ramboer, Ingrid De Mecheleer, Johan Clarysse, Christina Mignolet, Hanne Lamon, Andreas Lyberatos, Robine Clignett, Luc Cappaert, Frans Westers, Alessandra Ruyten, Christine Marchand, Christina Mignolet, Kees De Kort, Jeroen Daled, Hans Defer, Maureen Bachaus, Jeton Muja, Stefaan Van Biesen, Koen De Cock, Luc Mabille, Marc Maet, Frans Labath, Klaus Baumgärtner, Philip Henderickx, Tim Peeters, Willy Vandendorpe-Levi, Sven Verhaeghe, Anne Vanoutryve, Valerie Decleer, W.Vynck, Matthieu Lobelle, Jan de Zutter, Sarah Strosse, Luc Cappaert, Siegfried De Buck ...
 

 

 

OKTOBER 2022

Koen De Cock “Gebeurtenissen” schilderijen en beelden.  Oktober 9 oktober tot 28 oktober opening zondag 9 oktober 15 u 
Fotokabinet: Dirk Janssens


Verlof: 31 oktober tot 18 november 2022

 

 

November - december 2022

 

DEELNAME GANDA 2022

zaterdag 3 december- zondag 4 december 11 u. tot 19 u.

zaterdag 10 december- zondag 11 december 11 u. tot 19 u. 

 


20 november tot 30 december 2022

 


“Ontmoetingen –  Rencontres - pleasant encounters” met werk van Luc Darras - Luc Mabille - Sarah Strosse – Luc Cappaert – Sei Arimori – Kees De Kort  - Berrie Van Beers, Valerie Decleer  …….Fotokabinet: Joeri Bogaert

 

Januari februari: 2023 Installatie door Francis Bekemans 

 

2022

 

Mei-juni 2022

 

Opening: 29 mei 15 u

29 mei tot 20 juni 2022

 

"Le pays sage" 

Hedendaagse landschappen van:

Christine Marchand, Anne Vanoutryve en Jan de Zutter

september - oktober 2022

Tentoonstelling 11 september tot 2 oktober 2022 

Willy Vandendorpe - Levi VVD “MYTHO-LOGICS”
Opening zondag 11 september 15 u door Prof. Willem Elias

 

Hoewel in China het landschap al vanaf de zesde eeuw gewaardeerd werd als een apart genre, duurde het in de Westerse schilderkunst meer dan een millennium langer voordat het zich kon emanciperen in de wereld van de kunsten. In de renaissance was het landschap nog het decor van veel belangwekkender gebeurtenissen. We moeten wachten tot de romantiek alvorens het landschap haar plaats kon opeisen in de plastische kunsten, als emotionele spiegel van de moderne mens. Sindsdien is het ook nauwelijks van die plek geweken, want ook het kubisme, expressionisme en later de pop art en het hyperrealisme hebben het landschap afgebeeld. Zelfs toen in de jaren ’70 de schilderkunst dood werd verklaard en het landschap daarmee ook begraven werd, bleven hardnekkigen zoals Gerard Richter of David Hockney het landschap trouw. Het kon zich opnieuw voorzichtig openbaren bij de terugkeer van de schilderkunst met onder meer de Duitse Nieuwe Wilden die de zogenaamde New European painting op gang trokken. Daarmee was ook het landschap helemaal terug, als een hedendaags genre dat opnieuw relevant werd in een tijdsgewricht waarin milieu- en klimaatproblematiek het landschap zelf aantasten.

S&H De Buck tonen drie eigentijdse en toch verschillende visies op het landschap met de werken van Christine Marchand, Anne Vanoutryve en Jan de Zutter. Marchand en De Zutter, beiden kunsthistoricus, laten elk narratief vallen. Ze willen niets vertellen. Enkel schilderen. Bij Marchand resulteert dat in stille, bijna mystiek minimalistische landschappen, bij De Zutter in kleurige pastels waar geen levende ziel in te bespeuren valt. Bij Anne Vanoutryve overheerst de passie en herinneren de schilderijen aan de gekwetste landschappen van het verleden en  de toekomst  die ze letterlijk dik in de verf zet.Sommige werken situeren zich in 2068 en het hoge Noorden.


Contemporary landscapes by Christine Marchand, Anne Vanoutryve and
Jan de Zutter

Although in China the landscape was already appreciated as a separate genre from the sixth century, in Western painting it took more than a millennium longer before it could emancipate itself in the world of the arts. In the Renaissance, the landscape was the setting for much more important events.
We have to wait until romanticism before the landscape could claim its place in the plastic arts, as an emotional mirror of modern man. Since then it has hardly moved away from that place, because cubism, expressionism and later pop art and hyperrealism have also depicted the landscape.
Even when painting was declared dead in the 70s and the landscape was buried with it, stubborn people such as Gerard Richter or David Hockney remained loyal to the landscape. It could again reveal itself cautiously with the return of painting with, among others, the German New Savages who started the so-called New European painting. With that, the landscape was also completely back, as a contemporary genre that became relevant again in a time when environmental and climate issues affect the landscape itself.


S&H De Buck show three contemporary yet different visions of the landscape with the works of Christine Marchand, Anne Vanoutryve and Jan de Zutter. Marchand and De Zutter, both art historians, drop each narrative. They don't want to say anything. Just painting.
With Marchand this results in quiet, almost mystical minimalist landscapes, at De Zutter in colorful pastels where no living soul can be detected. With Anne Vanoutryve, passion prevails and the paintings recall the wounded landscapes of the past and the future that she literally puts in the spotlight. Some works are situated in 2068 and the far North.


Open: don. vr. zat. : 15 u tot 18 u en op afspraak  sdebuck@skynet.be ,
https//: http://www.galeriedebuck.be
Gesloten op zon- en feestdagen
Jan. Febr. juli. aug.  Paas- en krokusverlof

gesloten 31 oktober tot 16 november 2022


                               

Juli - augustus 2022

Installatie met werk van Roel Vandermeeren en Aaron - Victor Peeters "COSMIC DANCER" 

enkel op afspraak sdebuck@skynet.be

 

 

september - oktober 2022

 

Tentoonstelling 11 september tot 2 oktober 2022   

 Willy Vandendorpe - Levi VVD “MYTHO-LOGICS”

Opening zondag 11 september 15 u door Prof. Willem Elias 

 

 

OKTOBER 2022

 

Koen De Cock “Gebeurtenissen” schilderijen en beelden.  Oktober 7 oktober tot 29 oktober  

Fotokabinet: Dirk Janssens

 

Verlof 31 oktober tot 18 november 2022


November-december 2022

 

20 november tot 30 december 2022

“Ontmoetingen –  Rencontres - pleasant encounters” met werk van Luc Darras - Luc Mabille - Sarah Strosse – Luc Cappaert – Sei Arimori – Kees De Kort  - Berrie Van Beers, Valerie Decleer  …….

Fotokabinet: Joeri Bogaert

 

 

Januari februari: 2023 Installatie door Francis Bekemans 

 

 

Permanent: Hedendaagse juwelen en zilveren objecten van Siegfried De Buck

Verlof 31 oktober tot 18 november 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maart 2022


Patrick Verlaak: Schilderijen – Keramiek: Barbara Vandecauter
" De duinen veranderen met de wind , maar de woestijn blijft bestaan. "( Paolo Coelho)
Fotokabinet: Jeroen Daled , Ingrid De Mecheleer , Maureen Bachaus
Opening: zondag 6 maart tot 3 april - 15 u

April -Mei

Berrie Van Beers: keramiek en foto’s - Kees De Kort: schilderijen en tekeningen

" WACHTEN, ZWIJGEN,BLIJVEN "

Opening: zondag 24 april tot 22 mei - 15 u

 

DEELNAME GANDA Data 26/27/28 November & 3/4/5/ December 2021


Zaterdag en Zondag: van 11u tot 18 uur, de 2 vrijdagen met 2 nocturnes van 11u tot 21 uur

 

Tentoonstelling :10 oktober tot 30 oktober 2021

 

Tentoonstelling "BE-CAUSE" met werken van CHRISTINA MIGNOLET 

 

Wat is een stoornis anders dan een verlies van een verhaal?
 

Fotokabinet: Foto's van INGRID DE MECHELEER 

 

Opening door Line Dalile (curator) 10 oktober 15 u 

In haar aankomende tentoonstelling BE-CAUSE interesseert Christina Mignolet zich voor de fascinerende en onrustige innerlijke werelden van de mensen om haar heen.

In een reeks werken die de toestand van het lichaam als toegangspoort tot de psyche gebruikt, verkent   de kunstenaar de onontgonnen emotionele landschappen van losgekoppelde lichamen, wachtende   lichamen, onbeweeglijke lichamen, lichamen in staat van genezing. De kunstenaar vraagt wat het   betekent om jezelf vast te houden?  Hoe valt een leven uit elkaar? Wanneer weet je dat je in de nasleep bent gestuit op een identiteit die is gebroken?

Het proces van desintegratie komt tot een leven dat vaak wordt gelezen als 'transitional' - oscillerend tussen ontmanteling en wederopbouw, loslaten en iets meer worden.Mignolet weeft een tentoonstelling samen die verhalen van worden verkent, en ons als kijkers uitnodigt om onbekende gebieden van genezing te verkennen.
Line Dalile  (art editor-writer)What is a disorder other than a loss of a narrative?

In her upcoming exhibition BE-CAUSE, Christina Mignolet takes interest in the fascinating and troubled inner worlds of the people around her.
In a series of works that uses the state of the body as an entry point to the psyche, the artist explores the uncharted emotional landscapes of disconnected bodies, bodies in-waiting, bodies left motionless, and bodies in state of healing. The artist asks what does it mean to lose hold of oneself? How does a life disintegrate? and when do you know you have stumbled into the aftermath of an identity that has fractured?

In the process of disintegration comes a life that is often read as ´transitional´ -- oscillating between dismantling and rebuilding, letting go and becoming something more. Mignolet weaves together an exhibition that explores narratives of becoming, and invites us as viewers to explore uncharted territories of healing.

Line Dalile (Curator 2021) 


FOTOKABINET : FOTO'S INGRID DE MECHELEER    

Het is vanuit de fotografie dat het oeuvre van Ingrid de Mecheleer vertrekt, maar het is haar vermogen om op een heel eerlijke en sobere manier die beelden op de drager terug te brengen wat haar werk meesterlijk maakt. Het onderscheidt zich omdat de immense complexiteit van waaruit ze het beeld ontvangt en later weer in staat is om het terug te zenden, zich niet enkel uit in het resultaat, maar wel in het vermogen om ons mee te nemen naar een plek die ze met ons deelt. Een plaats waar een nieuwe helderheid zich ontsluit, een ruimte waar kracht en rust elkaar ontmoeten. Een landschap waar schoonheid niet gratuit is maar integer, dragend en zorgzaam. Ondanks een strenge, naakte blik geven haar beelden blijken van erbarmen waardoor ze ongetwijfeld niet alleen confronterend, maar evengoed helend kunnen zijn.
Mark Cloet 2021


 

Tentoonstelling 26 november tot 30 december 2021

 
DIRTY BLACK SUMMER
SVEN VERHAEGHE & HANNE LAMON

Onder de titel ‘Dirty Black Summer’ presenteren Sven Verhaeghe en Hanne Lamon beeldend werk dat sterke verwantschap toont met elkaar, ontstaan in een persoonlijke woelige periode waarin trauma, verdriet, angst en loslaten van zekerheden naar transformatie leidt. Die zoektocht bracht beide kunstenaars uiteindelijk naar het bos, daar waar het magische terug verschijnt en niet zomaar een illusie, maar een nieuwe helende werkelijkheid blijkt.

2021

16 Mei tot 20 juni 

Tentoonstelling met schilderijen van Hervé Martijn "Stilte kan pijn doen"

 

"STILTE is meer dan de afwezigheid van geluid...
Vroeger” hoorden we vaak zeggen: “Rust, stilte en afzondering kunnen de mens helpen om zijn gedachten te ordenen“
maar staspgewijs hoor je nu verhalen over bedreigende stilte, over verveling, eenzaamheid en angst…
STILTE kan dus ook pijn doen..."

Fotokabinet: Roger Laute

 

Installatie :juli-augustus: schilderijen van Anne Van Outryve en Frans Westers.
Objecten Siegfried De Buck (enkel op afspraak)

Sven Verhaeghe "Dirty Black Summer"  12 september tot 2 oktober
Fotokabinet : Hanne Lamon

Christina Mignolet  10 oktober tot 31 oktober
Fotokabinet: Ingrid De Mecheleer

Tentoonstelling "Suspicious meetings" 14 maart tot 17 april 2021
Schilderijen, tekeningen en collages van Johan Clarysse
Fotokabinet W.Vynck  Foto's en presentatie uitgave met tekst van de schrijver Eric Min

Opening op zondag 14 maart 14 u -18 u   Introductie door Jo Coucke (kunsthistoricus - tentoonstellingsmaker)
Reservatie enkel op openingszondag 

 

13 sept. - 31 december 2020  

 

Tentoonstelling: "Le parole, le immagini del desiderio"

 

Tijdens de Corona-crisis en de tijdelijke sluiting van de galerie hebben we een publicatie gemaakt:  "Le parole, le immagini del desiderio" met werken en teksten van de kunstenaars met wie we al jaren onze visie op kunst delen.

 

De tentoonstelling met de werken die zij realiseerden in deze periode was te zien in de Galerie tot 31 december 2020.

 

"Le parole, le immagini del desiderio" met werken van Johan Clarysse, Siegfried De Buck, Philip Henderickx, Roger Laute, Alessandra Ruyten, Stefaan Van Biesen, Mei Oostvogels, Frans Westers, W.Vynck, Kathleen Ramboer, Patrick Keulemans, Hanne Lamon, Frans Labath, Christine Marchand, Sven Verhaeghe, Christina Mignolet, Maureen Bachaus, Jeton Muja, Hervé Martijn, Matthieu Lobelle, Andreas Lyberatos, Robine Clignett & Klaus Baumgârtner, Patrick Verlaak.
Fotokabinet: Jeroen Daled

 

 

 

2020-2021 Een uitwisseling met  Envoy Gallery New York met vier van onze kunstenaars:

Johan Clarysse - Sven Verhaeghe – Robine Clignett - Christina Mignolet    


                    

 

"Kijken zonder kennis staat veraf van het begrijpende zien." Siegfried De Buck 

 

 

 

Kunstenaars van de Galerie: Klaus Baumgärtner (D),Johan Clarysse (B), Robine Clignett (NL), Jimi Dams (VS), Siegfried De Buck(B), Marie-Jeanne De Smet (B), Philip Henderickx (B), Frans Labath,(B), Dany Lobe(B), Andreas Lyberatos (Griekenland), , Stefaan Van Biesen(B),Jan Vandenabbeel (B),,Frans Westers(NL), Sven Verhaeghe (B),Christina Mignolet (B), Maureen Bachaus(NL) , Ian Kane (Schot),Christine Marchand (B), Marcase (B),Hans Defer(B), , W. Vynck(B), Patrick Verlaak(B), Tim Peeters(B) ), Jeton Muja (SL), Hervé Martijn(B) ,Hanne Lamon (B) , Christine Marchand (B), Matthieu Lobelle (B) Patrick Keulemans (B), Roger Laute (B), Alessandra Ruyten (B), Kathleen Ramboer (B), 

 

Galerie S&H De Buck heeft een reeks tentoonstellingen op andere locaties getoond , waarbij een boek werd uitgegeven.

2003 "Voorbij de grens-Citoyen de la frontière" met teksten van Jozef Deleu (lay-out Klaus Baumgärtner) en achttien kunstenaars uit België, Nederland, Frankrijk, Duitsland in De Brakke Grond Amsterdam NL, Museum van Deinze en de Leiestreek, CC De Doos

Hasselt, CC De Markten Brussel. 2007 "MINIATUREN-Gras verder dat groeit-L'herbe continue à croître" met teksten van Jozef Deleu en 28 kunstenaars die rond het thema hebbengewerkt, was te zien in De Boekentoren te Gent in CC De Doos Hasselt en Museum 1302

te Kortrijk.

In 2009 tijdens de Olympische Spelen in Peking bracht de Galerie S&H DE BUCK acht van haar kunstenaars in The Chinese Art Foundation, deze tentoonstelling werd gebaseerd op het boek "Merci Marie Pétronelle" de roman van Pascale Geulleaume,

In de loop der jaren werd hier het werk voor het eerst getoond van: Philippe Tonnard, Hugo Debaere, Berlinde De Bruyckere, Dirk Braeckman, Carl De Keyzer, Hans Van De Kerckhove, Wim Delvoye, Johan Tahon, Margriet Smulders, Sofie Muller e.a.

In 1986 was Gent een publiek draagvlak voor hedendaagse kunst. Gent werd op de wereldkaart geplaatst door "Chambres d'amis " met Jan Hoet als curator . Aan dit initiatief nam onze Galerie ook deel, alsook aan Initiatief '86. 

 

De voorliefde en de aandacht van de Galerie S&H De Buck gaat o.a. naar poetisch geladen werk. 

De spanning tussen het individu, de samenleving en de manier waarop de kunstenaar zijn omgeving beleefd versus de wereld rondom, blijft intrigeren.

Vandaar ook de interesse voor de fotografie als geschilderde momentopname en video.

Het creatieve proces van de kunstenaar dat tot schoonheid leidt is ook een mentale verrijking en geeft een blik op het verleden en de toekomst.

 

Raised by parents with a passion for the old masters, Hermine de Groeve’s love for art started on her mother’s knee. Today she runs Art Gallery S&H De Buck in Gent together with jewelry designer, silver smith and husband Siegfried De Buck one of the pioneers of the contemporary silver-smiting, not only because of his performance in jewelry arts, but also because of his silverware, design of furniture and sculptures. Meanwhile he can add an impressive list of exhibitions in Museums and collections in Belgium and foreign countries to his CV.  “Art has always been a part of my life,”Hermine De Groeve enthuses. “My mother collected ancient art, so I know where my fascination was born.” Along with meeting her husband, she was introduced to contemporary art. “My husband has always been a lover of contemporary art and architecture. He creates contemporary jewelry and unique pieces, permanently present at the gallery. I admire people who are creators. They have a certain passion, are engaged with the world.” Art Gallery S&H De Buck opened in 1972. It is a pilot gallery, showing both established and new artists. De Groeve and De Buck have worked together with great masters: “We were the first ones showing work from Wim Delvoye, Berlinde de Bruyckere, Dirk Braeckman,… and more. I guess that means I have a nose for art, but I just follow my feeling.” “Beautiful art has pride, tells a story. It provides the admirer with a glimpse into a deeper understanding of our world.” The person behind the piece is essential. “I see it as my task to ensure art lives on after it leaves the hands of its master. That is why it is so important to know the artist – how else can I be a defendant of someone’s life work?” Currently showing: Johan Clarysse, Sven Verhaeghe, Philip Henderickx, Christina Mignolet, Jean De Groote, Patrick Verlaak, Stefaan Van Biesen, Reniere&Depla, Frans Labath, Willy Vynck, Hervé Martijn, Hans Defer, Geert De Smet, Christine Marchand, Robine Clignett, Maureen Bachaus, Frans Westers, Andreas Lyberatos, Jeton Muja, Koen Blanckaert, Felicia Parent, May Oostvogels, Bahir Bilal, Anneke Lauwaert, Patrick Keulemans, Matthieu Lobelle, Hanne Lamon e.a. 

 

 

Mijlpalen


1972: Gallery S&H werd opgericht in 1972. Vanaf dat moment hebben we altijd een platform gecreëerd voor opkomende en gevestigde hedendaagse beeldende kunstenaars van binnen - en buitenland.

We brengen 5 tentoonstellingen per jaar. De kunstenaars krijgen de kans om kunstprojecten te realiseren solo- en groepstentoonstellingen, ook op andere locaties.


1986: Door Jan Hoet, die "Chambre D'Amis" tot stand bracht was er een publieke belangstelling voor hedendaagse kunst in Gent. We namen deel aan Chambre d'Amis en "Initiatief '86" met Kasper König als curator.


2003: In 2003 gaf onze Galerie 18 kunstenaars uit België, Nederland, Frankrijk en Duitsland de opdracht om deel uit te maken van "Voorbij de grens – Citoyen de la frontière".

De tentoonstelling werd begeleid door teksten van Jozef Deleu (lay-out: Klaus Baumgärtner) en was te zien in de Brakke Grond, Amsterdam NL, "Museum van Deinze en de Leiestreek", CC De Doos Hasselt, CC De Markten Brussel.


2005: Presentatie van het boek "De lichte kamer." De onverholen fotografie: Johan Swinnen en 80 Belgische fotografen.


2007: De tweede samenwerking had plaats met Jozef Deleu in de expo:" Gras dat verder groeit - Miniaturen / L'herbe continue à croître - Miniatures" met teksten van Jozef Deleu en 28 kunstenaars die aan het thema werkten.

Deze tentoonstelling was te zien in "De Boekentoren" (Gent) en in CC De Doos (Hasselt) en Museum 1302 (Kortrijk).


2008: Tijdens de Olympische Spelen in Peking, was er een tentoonstelling met 8 kunstenaars van de galerie in "The Chinese Art Foundation" van Frank Uytterhaegen. Deze tentoonstelling is gebaseerd op het boek "Merci Marie Pétronelle" de roman van Pascale Geulleaume.


De galerie werd in 1972 opgericht.
In de loop der jaren werkten we met o.a. Philippe Tonnard, Hugo Debaere, Berlinde De Bruyckere, Dirk Braeckman, Carl De Keyzer, Margriet Smulders, Hans Vandekerckhove, Wim Delvoye, Johan Tahon, Sofie Muller en vele anderen.

 

Permanent met: Johan Clarysse, Sven Verhaeghe, Philip Henderickx, Christina Mignolet, Jean De Groote, Patrick Verlaak, Stefaan Van Biesen, Reniere&Depla, Frans Labath, W. Vynck, Hervé Martijn, Hans Defer, Geert De Smet, Christine Marchand, Robine Clignett (NL), Klaus Baumgärtner (D) Maureen Bachaus, Frans Westers(NL), Andreas Lyberatos(Gr), Felicia Parent, May Oostvogels, Patrick Keulemans, Jeton Muja (SL),Hanne Lamon, Matthieu Lobelle,Ian Cane, Roger Laute, Alessandra Ruyten, Kathleen Ramboer,

 

 

Het beeldtaal die in die tijd werd gebruikt en de vragen die het blijft oproepen, zijn nog steeds relevant voor de schilderkunst van vandaag. Naast de conceptuele benadering is de relevantie van het visuele aspect duidelijk in de kunst.

Voor de galerie is het schilderen altijd belangrijk geweest. Er is ook aandacht voor fotografie en video, beeldhouwkunst.design ....

Galerie S & H De Buck geeft o.a. aandacht aan poëtisch geladen werk. De spanning tussen individu en maatschappij en de manier waarop de kunstenaar zijn eigen omgeving tegenover de wereld waarneemt, blijft een intrigerende zaak in de keuzes van de galerie.

 

Welkom bij ons in de GALERIE S&H DE BUCK

.

Hermine De Groeve

Contact:

Artgalerie S&H De Buck
Hermine De Groeve
Zuidstationstraat 25 | 9000 Gent | Belgium
+32 (0)9 225 10 81 | sdebuck@skynet.be

Opening hours:

from 15h - 18h.
and on appointment
closed:
sundays, mondays & tuesdays

Permanent :

Hedendaagse juwelen en zilveren ontwerpen
van de hand van Siegfried De Buck

» www.siegfrieddebuck.be