Info

Hans Defer

In permanentie

 

Voor zijn schilderijen en tekeningen put Hans Defer (Oostende 1968) uit een visuele databank die hij in de loop van de laatste vijf jaar aangelegd heeft, een archief van beelden uit diverse bronnen zoals Google, you-tube, film, boeken en tijdschriften. Afbeeldingen die gelinkt zijn aan een context van misdaad en geweld worden gepresenteerd naast willekeurig gekozen, 'banale' beelden. Het is de waarnemer die ervoor zorgt dat de laatsten door de eersten besmet worden en onwillekeurig de geladenheid van potentiële plaatsen delict krijgen. Zijn werken dragen geen titel maar een catalogusnummer van een systeem dat hij voor zichzelf ontwikkeld heeft, op die manier wordt geen enkele interpretatie opgedrongen aan de toeschouwer die de ruimte krijgt om zelf een verhaal rond het werk te construeren. Zijn oeuvre reflecteert een fascinatie voor de ruis in de communicatie, het afval van de hedendaagse beeldcultuur. Hij schildert een instabiele wereld, op de rand van desintegratie. Hans Defer woont en werkt te Oostende en is sinds 2009 als kunstenaar actief. Hij studeerde aan de academie voor beeldende kunsten te Brugge en volgde daarna nog een jaar toegepaste kunsten aan de KASK te Gent. Tussen het beëindigen van zijn studies in 1990 en 2009 heeft hij niets geproduceerd.
 
For his paintings and drawings Hans Defer (Ostend 1968) draws from a visual database he has put together during the last five years; an archive from pictures assembled from sources as various as google, youtube, movies, books and magazines. Images with an udertone of crime and violence are presented next to random images. The latter are contaminated by the first. Merely by the act of observing these pictures are transformed into potential crime scenes. His works have no titles but have instead a catalogue number from a system he himself has developed, so without the burden of any preconceived interpretation, the spectator is free to construct his own story around the painting. His works reflect a fascination for white noise in communication, the debris of modern visual culture. He paints an instable world that is always on the verge of desintegration. Hans Defer works and lives in Ostend, Belgium and is an artist since 2009. He studied at various academies. In the period between ending his studies in 1990 and 2009 he has produced nothing.

 

HANS DEFER

image

Contact:

Artgalerie S&H De Buck
Hermine De Groeve
Zuidstationstraat 25 | 9000 Gent | Belgium
+32 (0)9 225 10 81 | sdebuck@skynet.be

Opening hours:

from 15h - 18h.
and on appointment
closed:
sundays, mondays & tuesdays

Permanent :

Hedendaagse juwelen en zilveren ontwerpen
van de hand van Siegfried De Buck

» www.siegfrieddebuck.be