Info

SVEN VERHAEGHE

 

Tentoonstelling "Dirty Black Summer"  schilderijen 12 september tot 2 oktober 2021

Fotokabinet: Hanne Lamon

 

 

 

 

 

 

 

 

Deelname tentoonstelling INTIMACY 7 tot 30 december met 22 kunstenaars Galerie S&H DE BUCK

 

 

Expo Lettre à Courbet / Artist residence SVEN VERHAEGHE LA FERME COURBET FLAGEY 23 juni tot 28 oktober 2018 Tentoonstelling van de Belgische kunstenaar Sven Verhaeghe, naast de zomertentoonstelling gewijd aan de schilder Léon Frederic in het Courbet Museum. Op de tentoonstelling zullen enkele nieuwe landschappen gepresenteerd worden. De kunstenaar zal tevens voorafgaand aan zijn tentoonstelling in situ werken tijdens zijn residentie in ‘La Ferme Courbet’, de hoeve waar Gustave Courbet opgroeide. Sven Verhaeghe: “Net als Courbet word ik geïnspireerd door de natuur en het landschap, in het bijzonder van mijn geboortegrond. Tijdens mijn residentie wil ik de verwantschap tussen Courbet en mezelf onderzoeken door zijn sporen in het landschap gegidst door lokale mensen te volgen. Deze wandelingen wordt audiovisueel vastgelegd en zullen in combinatie met een virtuele correspondentie met Courbet resulteren in een poëtisch filmessay met als titel: Lettre à Courbet. Als hoogtepunt van deze wandeling zal ik nabij ‘La ferme Courbet’ een week voor de opening op een wit gelakt houten frame, dat doet denken aan een reclamebord, een tekening maken geïnspireerd door deze wandelingen.” Deze tekening krijgt nadien zijn plaats in de tuin van het Courbet museum in Ornans. Courtesy galerie S&H De Buck, Gent. https://musee-courbet.doubs.fr
 
L'exposition "Le ventre des arbres" avec des peintures de Sven Verhaeghe est une suite de la récente exposition qui s'est tenue à la Ferme Flagey, la maison parentale de Gustave Courbet à Ornans (FR) du 23 juin au 28 octobre 2018, conjointement avec l'exposition organisée par Isolde De Buck "Le nouveau réalisme" de " Le Musée Courbet "avec l'oeuvre de Léon Fréderick (peintre belge des 19ème et 20ème siècles) Le travail de Sven Verhaeghe (né à Poperinge en 1974) est riche en peintures, dessins, mais aussi en vidéos et installations artistiques. Ses sujets les plus importants sont le paysage et la nature, avec une attention particulière pour la relation parfois troublée entre l'homme et son environnement. Sven Verhaeghe sait comment intégrer cette relation dans son travail en créant un équilibre entre explicite et anecdotique. "J'ai remarqué que beaucoup de gens ont une impression erronée et ne sont pas tentés à une forme de spiritualité, nous devons installer une boussole interne pour apprendre à nager contre les méthodes et les préjugés actuels, et c'est avec cette préoccupation que je m'occupe de l'expression plastique dans mon travail. " Dixit Sven Verhaeghe L'intention artistique de l'artiste est en partie basée sur la vision et l'influence des peintures de Gustave Courbets sur son propre travail. L'exposition Letter to Courbet est basée sur une lettre manuscrite de l'artiste, adressée virtuellement à Gustave Courbet. Son travail oscille entre abstraction et réalisme. Il semble intemporel car il ne peut pas être entièrement catalogué dans son actualité, mais son travail est également imprégné d'une étrangeté très traditionnelle. "Cher Gustave, rien n'est aussi définitif que sa propre mort, malgré toute hypothèse ou prédiction, tout est toujours différent de ce qui était prévu." Permettez-moi, cher Gustave, de vous envoyer cette lettre du futur, afin que vous puissiez le voir. Gardez dans votre pièce sombre comme s'il s'agissait d'une teigne qui se heurte à la fenêtre et lit avec attention et ponctualité. "Des arbres poussent dans ma maison, l'eau coule du sol en béton et un peu plus haut, contre le grenier, se trouve une forêt. Il y a Gustave, je suis tous les matins à la lisière de cette forêt et je vous attends." Extraits de la lettre manuscrite de Sven Verhaeghe à Gustave Courbet. “The The Belly of Trees" with paintings by SvenVerhaeghe is a follow-up to the recent exhibition that "La Ferme Flagey" the parental home of Gustave Courbet in Ornans (FR) ran from 23 June to 28 october 2018 in confluence with the exhibition curated by Isolde De Buck "Le nouveau réalisme" in "Le Musée Courbet "with works by Léon Maricha (Belgian painter 19th-20th century) The work of Sven Verhaeghe (born 1974 in Poperinge) is rich in paintings, drawings but also videos and artistic installations. His main topics are the landscape and nature, paying attention to the sometimes troubled relationship between man and his environment. Sven Verhaeghe know this relationship in its work to integrate to creêren by a balance between the explicit and the anecdotal. "I noticed that many people have a misguided impression and not allow themselves to be lured into a form of spirituality, we need to install an internal compass to learn swimming against the current methods and prejudices. It is with these concerns that I care for the plastic expression in my work. " Dixit Sven Verhaeghe The artistic intention of the artist is based in part on the vision and the influence of Gustave Courbet's paintings on his own work. The exhibition Letter to Courbet is based on a handwritten letter by the artist, virtual addressed to Gustave Courbet. His work oscillates between abstraction and realism. It seems timeless because it is not fully cataloged can be in his hedendaagsheid, but his work is also steeped in a very traditional strangeness. "Best Gustave, nothing is as final as his own death. Despite any assumption or prediction is everything always something other than expected. "Allow me, dear Gustave, to send to you this letter from the future, so you can keep in your dark room against the light as if it were a ringworm is that against the window clashes and that will read with attention and punctuality." Trees grow in my house, the water flows from the concrete floor and a bit higher against the attic is a forest. And there is Gustave, I am every morning on the edge of this forest and I'm waiting for you. " Extracts from the handwritten letter by Mary Verhaeghe to Gustave Courbet.

"The Belly of Trees" november Galerie S&H DE BUCK

 

Lettre à Verhaeghe Cher Maître, beste Sven Verhaeghe, Mooi is dat: hoe de ene brief uit de andere voortkomt. Jij schreef in april een Lettre à Courbet waarin je het woord richtte tot ons aller Gustave, en vandaag neem ik het even van hem over. Je kunt toch niet eeuwig op een antwoord blijven wachten? Iemand moet het doen, en ik doe het graag. Dat komt zo. De eindeloze zomer liep op zijn einde, en in Ornans telden we de dagen af naar de herfst. Die namiddag hadden we een wandeling gemaakt naar de grot waar de Lison ontspringt. Het water klatert er in aquamarijn, smaragd en Veronesegroen onder een vervaarlijk overhangende rotswand naar zijn bedding. Zo heeft ook Gustave Courbet de Lison gezien en geschilderd – hij neemt het mij niet kwalijk dat ik het riviertje tegen beter weten in la en niet le Lison blijf noemen: een rivier hoort toch een vrouw te zijn ? Het was een heerlijk moment. Daar op de oever, niet ver van waar Gustave ooit zijn kleine schildersezel heeft neergepoot, begrepen wij iets van het grassige groen en van de tijd die – zo leek het wel – even zijn adem inhield. Zo zou het hier nu altijd zijn. Een uur later stonden we sprakeloos naar jouw schilderijen te kijken in de ruime tentoonstellingszaal van de Ferme Courbet, de boerderij die lang geleden door Gustaves vader werd beheerd – twee uur gaans van Ornans wordt ze ook vandaag nog omgeven door velden en stallen. Een evidente plek om kunst te tonen is dat gebouw niet: de lichtinval en de indeling van de ruimte zijn er ver van ideaal. Maar je schilderijen deden wat goede kunst altijd doet: zij speelden de omgeving weg. Voor ons waren er alleen nog grote en kleine rechthoeken (en een enkel ovaal) van canvas en verf. Diepe en hoge landschappen in de kleuren van daarnet, op de oever van de Lison. Landschappen die tegelijk zoveel meer zijn dan afbeeldingen van een plek in de echte wereld of in onze verbeelding. Portretten zijn het, en onrustige stillevens. In hun verflagen is een hele wereld opgeslagen: trage tijd, herinnering, angst en opluchting, pijn en genot maar evengoed toevallige insecten, voorbijdrijvende wolken en lenige waterplanten die onder het oppervlak van de rivier wassen. Dreigend of opgelucht kijken ze ons aan, monkelend zelfs, loodzwaar en vederlicht tegelijk want licht kan ook zwaar en donker zijn, en omgekeerd. En het lijkt wel alsof Courbet zélf ons, toeschouwers, bespiedt vanuit zijn schuilhut van takken en gebladerte in het bos van Ornans. Voor jou, Sven, is schilderen ook overschilderen, verbergen, in raadsels spreken, de tijd zijn werk laten doen, nadenken en afwachten en dan ingrijpen. Zoals je camera geduldig kijkt naar een kudde koeien die bedachtzaam hun wei verlaten, de landweg oplopen, in een elegante bocht naar links sjokken en hun stal opzoeken, zo laat jij de tijd toe in je werk. In deze landschappen zonder horizon, waar de rand van het schilderij slechts een voorlopige grens is waarachter het leven gewoon doorloopt, is het ‘tussen’ heel belangrijk. Het ‘tussen’ van de tijd en van de verflagen die geduldig drogen en hun plaats zoeken, het ‘tussen’ van de wandelaar die op het onweer wacht en niet meteen weet of hij huilen moet, of lachen om de tragische situatie waarin hij zich nu bevindt. Dat had hij niet voorzien. Zo kom ik aan het einde van mijn brief, Sven. O ja, Gustave laat je groeten. Bij deze. Het ga je goed, cher Maître. Que de beaux jours!!
 
Eric Min Leuven, 12 oktober 2018 Eric Min (1959) studeerde letteren en wijsbegeerte (V.U.B.). Als biograaf, essayist en criticus bericht hij vooral over schilderkunst, fotografie en literatuur. Hij werkte voor De Morgen, Staalkaart en rekto:verso. Als curator verzorgde hij een tentoonstelling over Paul Nougé en het Belgische surrealisme. Hij publiceerde biografieën van James Ensor, Rik Wouters en Henri Evenepoel. De eeuw van Brussel. Biografie van een wereldstad (1850-1914) werd in 2014 genomineerd voor de AKO-literatuurprijs. Voorjaar 2019 verschijnt De klank van de stad, een cultuurgeschiedenis van Venetië die hij samen met Gerrit Valckenaers schreef.

 

 

SVEN VERHAEGHE

image

Contact:

Artgalerie S&H De Buck
Hermine De Groeve
Zuidstationstraat 25 | 9000 Gent | Belgium
+32 (0)9 225 10 81 | sdebuck@skynet.be

Opening hours:

from 15h - 18h.
and on appointment
closed:
sundays, mondays & tuesdays

Permanent :

Hedendaagse juwelen en zilveren ontwerpen
van de hand van Siegfried De Buck

» www.siegfrieddebuck.be